Voluntariat

El voluntariat en l'àmbit hospitalari contribueix a donar resposta a les necessitats de caire no assistencial dels pacients i les seves famílies. D'aquesta manera, mitjançant els programes de voluntariat, els centres sanitaris poden oferir una atenció més personalitzada i fomentar un model de relacions solidàries i empàtiques entre els pacients llurs famílies i els professionals, per crear un entorn més amable. En general, l'acció voluntària es fonamenta en els valors:

  • Solidaritat
  • Empatia
  • Respecte per la dignitat i l'autonomia de les persones
  • Compromís en el projecte
  • Responsabilitat en el desenvolupament de les intervencions

Perfil del voluntari

  • Respecte i adhesió als valors que orienten l'acció voluntària
  • Tenir una actitud de responsabilitat i compromís.
  • Ser major de 18 anys o major de 16 anys amb l'autorització dels pares
  • Desenvolupar l'activitat de forma voluntària i lliure
  • Dedicar un mínim de 3 hores un dia a la setmana per realitzar la tasca de voluntariat (tot i que en algun cas són intervencions puntuals o de menor regularitat)

Agraïments a la discogràfica PICAP i a la cantautora Eva Gabarrell pels drets d’autor cedits per la cançó “Germana meva”.

Fes-te Voluntari

També hi pots col·laborar econòmicament