Avís legal

AVÍS LEGAL

D'acord amb l'establert a la Llei de Serveis de la Societat de la Informació, li comuniquem que el present lloc web és propietat de la Fundació Amics de l'Hospital del Mar proveït de CIF G66536947 i amb domicili al Passeig Marítim 25-29, 08003 Barcelona.

Pot contactar amb nosaltres en persona o un correu electrònic a la nostra adreça electrònica amics(ELIMINAR)@hospitaldelmar.org

CONDICIONS D'ÚS D'AQUEST LLOC WEB

L'accés a aquest web implica l'adquisició de la condició d'usuari i l'acceptació de les condicions d'utilització d'aquest web que es detallen a continuació.

Tots els continguts d'aquest web (imatges, sons, textos, arxius, logotips, marques, disseny o codi font o qualsevol altre element) són propietat de l'entitat, i queden protegits per la legislació sobre propietat intel·lectual i industrial espanyola. L'accés als continguts d'aquest web no transfereix cap dret sobre els mateixos.

Queda prohibida la reproducció -excepte per ús privat-, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic o qualsevol altre explotació dels continguts d'aquest web sense el consentiment exprés i per l'escrit del propietari del web. Queden prohibits, a títol merament enunciatiu, els següents comportaments:

La realització d'enllaços sols és permetrà a la pàgina principal del web, quedant prohibida la realització de pràctiques de framming (visualització il·lícita de continguts seleccionats), deep-linking (ocultació de l'adreça web d'origen), etc. que indueixin a error sobre l'origen dels continguts. 

L'establiment d'enllaços en cap moment implicarà relació, col·laboració o suport algun amb l'entitat. No és permetrà la realització d'un enllaç que, de forma fraudulenta, indueixi o estableixi qualsevol tipus de relació amb l'entitat.

Queden prohibits els enllaços des de planes difamatòries, pornogràfiques, racistes, xenòfobes, o que ofereixin informació falsa sobre l'entitat o qualsevol dels seus col·laboradors.

Aquest lloc web té per objectiu donar a conèixer les activitats que realitza la Fundació Amics de l'Hospital del Mar. La Fundació Amics de l'Hospital del Mar es reserva el dret a fer, en qualsevol moment i sense avís previ, modificacions dels continguts i presentació del seu lloc web. La informació continguda en aquesta web és de caràcter divulgatiu i en cap cas pretén ser un substitutiu del consell mèdic professional. Cap dels continguts publicats en aquesta web té per finalitat ser emprat per al diagnòstic o tractament mèdic. La Fundació Amics de l'Hospital del Mar no expressa cap garantia sobre que la informació facilitada sigui veraç, actualitzada i no errònia. En conseqüència, no és responsabilitza pels danys ocasionats per les decisions preses en base a la informació o continguts d'aquest web. 

L'accés al web és per compte i risc de usuari, essent responsabilitat del mateix la utilització dels medis idonis per evitar qualsevol dany o virus.

El present web queda sotmès a l'establert per la legislació espanyola. Els tribunals de Barcelona seran els competents per a conèixer de qualsevol conflicte que pugui néixer de la utilització d'aquest web.  

POLÍTICA DE PRIVACITAT

La Fundació Amics de l'Hospital del Mar es compromet a respectar la seva privacitat i a protegir les seves dades personals.

Les dades que els usuaris introdueixin en els formularis o que enviïn per correu electrònic seran tractades per la Fundació Amics de l'Hospital amb la finalitat de gestionar les peticions d'informació i/o serveis que ens enviï l'usuari d'aquest lloc web. Totes les dades és tractaran aplicant les mesures de seguretat de tipus tècnic i organitzatiu establertes per la legislació vigent.

Les seves dades no es cediran a tercers ni s'utilitzaran per cap altre finalitat diferent a l'establerta en el primer paràgraf del present advertiment, a menys que una llei estableixi el contrari o que les dades s'exigeixin per part d'instàncies oficials que hi estiguin legitimades d'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Vostè és el responsable de la veracitat i correcció de les dades que lliura a la Fundació Amics de l'Hospital i té la facultat d'exercir els drets accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i d'oposició al tractament de les seves dades d'acord allò que disposa la normativa en matèria de protecció de dades. Per a exercir-los, haurà de dirigir-se per escrit al correu electrònic amics(ELIMINAR)@hospitaldelmar.org. En aquest cas, s'haurà d'adjuntar una fotocòpia del seu document nacional d'identitat o bé documentació identificativa equivalent.

Així mateix, la Fundació Amics de l'Hospital del Mar comunica a l'usuari del lloc web l'eventual utilització de 'galetes' quan l'usuari navegui per les diferents pàgines, amb la única i estricta finalitat d'identificar l'idioma i les preferències, podent oferir-li un servei més adequat. Les 'galetes' utilitzades per la Fundació Amics de l'Hospital són emmagatzemades en el disc dur de l'usuari però no poden llegir les dades contingudes en aquest ni llegir els arxius de galetes creats per altres proveïdors. L'usuari pot impedir la generació de galetes a través de la selecció de la corresponent opció del navegador, però donat que les mateixes s'utilitzen per a reconèixer els usuari i prestar-los un servei personalitzat, pot ser possible que és produeixi algun mal funcionament del lloc web.