Projectes

Tots els projectes

Reduir la mortalitat en pacients COVID-19 amb risc cardiovascular previ

El projecte analitzarà un conjunt de 50 variants genètiques que identifiquen a pacients predisposats a la resposta hiperinflamatòria durant la infecció provocada pel coronavirus SARS-CoV-2.

Vull col·laborar

Diversos estudis apunten a nivells de mortalitat més elevats en pacients amb COVID-19 que presentaven factors de risc cardiovascular previs. El projecte analitzarà, en mostres de més de 3.000 pacients que han patit COVID-19, un conjunt de 50 variants genètiques que identifiquen a pacients predisposats a la resposta hiperinflamatòria durant la infecció provocada pel coronavirus SARS-CoV-2.

Els resultats han de permetre una millor estratificació del risc de pacients i, a la vegada, una millor identificació de, l'aproximadament, 10% de la població amb risc de desenvolupar les formes més greus de la COVID-19. Els resultats també haurien de servir per elaborar protocols adaptats a aquesta realitat i per prioritzar als grups de població més vulnerables.a les campanyes de vacunació, quan es disposi de la vacuna.

  • Investigador principal: Dr. Jaume Marrugat. Coordinador grup de recerca del Programa Epidemiologia i Salut Pública de l'IMIM.
  • Finançament: FONDO SUPERA LA COVID-19 (Associació CRUE Universidades Españolas/CSIC/Banco Santander).
  • Més informació