Projectes

Tots els projectes

Conèixer la petjada immunitària del virus

Per controlar la infecció per SARS-CoV-2 cal una bona resposta immunològica enfront del virus i l'aparició i manteniment de limfòcits T de memòria, que s'activarien si el virus reapareix i que són necessaris per assegurar l'eficàcia de les estratègies de vacunació.

Vull col·laborar

Per controlar la infecció per SARS-CoV-2 cal una bona resposta immunològica enfront del virus i l'aparició i manteniment de limfòcits T de memòria, que s'activarien si el virus reapareix i que són necessaris per assegurar l'eficàcia de les estratègies de vacunació.

Mitjançant tècniques cel·lulars (ELISPOT, citometria de flux) estudiarem les característiques de la resposta immunitària en pacients que hagin superat la infecció per COVID-19, independentment de les seves manifestacions clíniques.

A més, analitzarem l'evolució de la infecció i la resposta immunitària en pacients amb malalties inflamatòries cròniques per estudiar si els tractaments immunosupressors han pogut tenir alguna incidència, positiva o negativa, en el curs de la infecció i en la instauració de la memòria immunològica.

  • Investigador principal: Dr. Ramón Gimeno. Investigador Programa de recerca clínica translacional de l'IMIM
  • Finançament: Institut de Salut Carlos III (ISCIII). Ministerio de Ciencia y Tecnologia