Projectes

Tots els projectes

Projecte MIND/COVID per a protegir els treballadors sanitaris

Estudi de la salut mental dels treballadors sanitaris i d'altres col·lectius essencials.

Vull col·laborar

Aquest és projecte d'àmbit estatal, dirigit per investigadors de l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM) i de l'Hospital del Mar, que té per objectiu estudiar la salut mental dels treballadors sanitaris i d'altres col·lectius essencials, així com en malalts de la COVID-19 i també en una mostra de la població general espanyola. Els desastres naturals com grans huracans, inundacions o terratrèmols, i els grans brots epidèmics -com la SARS, MERS o l'Ebola- comporten un increment de l'estrès agut, símptomes d'ansietat i depressió i d'altres problemes de salut mental. Aquest impacte pot afectar de manera especial les poblacions més vulnerables i provocar l'aparició de trastorns mentals i addiccions. Els treballadors sanitaris representen una població vulnerable pel risc de contagi i per l'enorme sobrecàrrega de treball que està suposant intentar controlar la malaltia.

Investigador principal: Dr. Jordi Alonso: Director del Programa d'Epidemiologia i Salut Pública (IMIM)
Finançament: Institut de Salut Carlos III (ISCIII). Ministerio de Ciencia y Tecnologia