Projectes

Tots els projectes

Efectes dels contaminants immunodepressors en COVID-19

Estudi sobre els possibles efectes de contaminants en la resposta immune a la infecció i les seves manifestacions clíniques.

Vull col·laborar

Hi ha abundants coneixements sobre els efectes immunodepressors i de disrupció endocrina d'alguns contaminants que detectem en humans; entre ells, els compostos tòxics persistents (CTPs) (pesticides i residus industrials halogenats), elements inorgànics (plom, cadmi, mercuri, arsènic), residus de l'exposició a plàstics (ftalats, fenols) i residus medicamentosos. Aquests coneixements fonamenten les hipòtesis d'aquest projecte sobre els possibles efectes d'aquests contaminants en la resposta immune a la infecció i les seves manifestacions clíniques.

Pel que fa als mecanismes hormonals, és rellevant avaluar si els processos de disrupció endocrina induïts pels compostos esmentats poden contribuir a explicar les possibles diferències en la incidència i evolució dels desenllaços esmentats segons l'etapa de desenvolupament vital (nens, adults, ancians) , el gènere o les condicions vitals i socioambientals.

  • Investigador principal: Dr. Miquel Porta. Coordinador grup de recerca del Programa Epidemiologia i Salut Pública de l'IMIM.
  • Finançament: FONDO SUPERA LA COVID-19 (Associació CRUE Universidades Españolas/CSIC/Banco Santander) i Fons d'Investigació Sanitària.