Projectes

Tots els projectes

Portar-te a l’hort - Salut mental

L'hort terapèutic es un projecte orientat a millorar la qualitat de vida de les persones amb problemes de salut mental i a lluitar contra l'estigma i discriminació

Vull col·laborar

La iniciativa busca potenciar l'apoderament dels pacients a través d'una intervenció terapèutica realitzada a l'aire lliure. Amb ella es vol millorar l'autocura personal, integrar l'aprenentatge d'habilitats bàsiques i millorar el seu funcionament físic i cognitiu. A la vegada, es vol que puguin incorporar hàbits de vida saludables, que millorin el seu estat d'ànim i facin més còmode la seva estada hospitalària. L'hort també servirà per implicar pacients i professionals gràcies a fórmules interactives de participació compartida, amb l'objectiu de reduir l'estigma associat a la malaltia mental.

  • Hort d'en Llurba

Recuperació d'un espai per oferir als pacients de salut mental un hort ecològic comunitari, on treballar els aspectes relacionats amb el seu procés terapèutic. Activitat ubicada al Centre Fòrum, a la Unitat d'Aguts, Subaguts i Hospital de Dia. 

Partners: INAD/Obra Social "La Caixa".

  • Portar-te a l'hort

Sensibilització en salut mental i educació en sostenibilitat ambiental. L'hort com a eina educativa en valors de progrés sostenible, de respecte a la natura, de socialització de l'entorn i de treball cooperatiu. Adreçat a pacients amb trastorn mental sever (TMS) i alumnes de secundària.

Partners: Treball Social/INAD del Centre Emilia Mira (CAEM), Departament d'educació (EAP) i altres pendents de determinar.