Projectes

Tots els projectes

Hort terapèutic

Creant oportunitats pels pacients de salut mental.

Vull col·laborar
  • Hort d'en Llurba

Recuperació d'un espai per oferir als pacients de salut mental un hort ecològic comunitari, on treballar els aspectes relacionats amb el seu procés terapèutic. Activitat ubicada al Centre Fòrum, a la Unitat d'Aguts, Subaguts i Hospital de Dia. Projectes

Partners: INAD/Obra Social "La Caixa".

  • Portar-te a l'hort

Sensibilització en salut mental i educació en sostenibilitat ambiental. L'hort com a eina educativa en valors de progrés sostenible, de respecte a la natura, de socialització de l'entorn i de treball cooperatiu. Adreçat a pacients amb trastorn mental sever (TMS) i alumnes de secundària.

Partners: Treball Social/INAD del Centre Emilia Mira (CAEM), Departament d'educació (EAP) i altres pendents de determinar.