Projectes

Tots els projectes

Musicoteràpia

Acompanyament terapèutic a través de la música, una eina per optimitzar el benestar dels pacients.

Vull col·laborar

Aquest activitat es desenvolupa en diferents programes i unitats:

  • Per pacients en el procés final de vida

El Programa de Musicoteràpia de la Unitat de Cures Pal·liatives ha complert 5 anys. Uns resultats del tot prometedors que avalen l'ús de la musicoteràpia en l'àmbit de les cures pal·liatives, posant de manifest que és una eina molt eficaç a l'hora d'optimitzar el benestar i la qualitat de vida de persones amb malalties en fase avançada.

Partners: Servei d'Oncologia (Cures pal·liatives)/Mémora.

  • Programa d'humanització de l'atenció del malalt crític

Les intervencions musicoterapèutiques aborden les necessitats psicosocials, físiques, emocionals i espirituals dels pacients.
Es pretén, mitjançant l'ús clínic de la música, crear un espai per aconseguir l'apropament necessari tant per als pacients com per als membres del nucli familiar.

Partners: Medicina intensiva/Fundación Manuel Lao.

  • Donant la nota

Mitjançant  aquest projecte s'oferiran sessions de musicoteràpia a persones amb trastorn mental sever (TMS), amb l'objectiu de contribuir en el procés terapèutic i proporcionar eines per assolir millores en: auto atenció, autonomia, autocontrol, relacions interpersonals i funcionament cognitiu.

Partners: Treball Social/Institut Neuropsiquiatria i Adiccions (INAD) del Centre Emilia Mira (CAEM)/Mémora.