Projectes

Tots els projectes

Impacte de la contaminació atmosfèrica en l’Ictus Isquèmic

A Espanya, 120.000 persones van patir un ictus l'any 2017. A Europa s'estima que de cara el 2035 el número d'ictus augmenti un 34%.

Vull col·laborar

L'ictus isquèmic

L'ictus isquèmic és una afectació cerebral de causa vascular deguda a l'obstrucció d'una artèria cerebral. Representa la primera causa de mortalitat en dones i la primera causa de discapacitat en adults.

A Espanya, 120.000 persones van patir un ictus l'any 2017. A Europa s'estima que de cara el 2035 el número d'ictus augmenti un 34%.

És una malaltia que es pot prevenir: el 90% dels episodis s'explicarien per factors modificables, com els factors de risc clàssics  hipertensió, la diabetis i el tabaquisme, entre d'altres).

En els últims anys ha estat guanyant pes la contaminació atmosfèrica, com a factor de risc modificable que afecta a tota la població.

Principal objectiu del projecte

Avaluar el risc de patir un ictus segons les concentracions de contaminants als quals estem exposats i analitzar quins són els factors clínics, sociodemogràfics i geogràfics associats a un augment del risc.

Evidències anteriors

Aquest projecte continua la línia de recerca sobre epidemiologia ambiental oberta l'any 2016 i que va donar com a resultat un estudi en què es demostrava l'associació entre l'exposició a sutge (que prové de la combustió del dièsel, principal contaminant a les ciutats) i el risc de patir un ictus isquèmic d'origen aterotrombòtic.

Beneficis de la recerca

Tota aquesta informació serà de gran utilitat tant pels stakeholders científics, clínics, els relacionats amb salut pública i el públic en general.

Aquesta eina de suport pretén ajudar a la presa de decisions per fer que la salut estigui a totes les polítiques.