Notícies

Altres notícies

La contaminació ambiental afecta a la maduració de les connexions neuronals durant la infància

Segons l'estudi dirigit per Jesús Pujol, investigador de l'Hospital del Mar, la contaminació afectaria en la quantitat de connexions neuronals que s'estableixen entre els 8 i 12 anys. Això implica un retard en la capacitat d'atenció i d'atenció dels nens i nenes d'aquestes edats. 

S'han analitzat dades de gairebé 3.000 escolars de Barcelona i Sant Cugat. El següent pas de l'estudi espera poder senyalar quines particules emeses pels cotxes són les que provoquen aquest efecte advers.